ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2


29 มิถุนายน 2563 49
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางสาวพรฤดี พุทธิศรี ประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยมีนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแผนให้เกิดประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างสูงสุด ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่.
       
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่