ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และคณะเข้าพบนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่


29 มิถุนายน 2563 45
--วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมยุโรปจำนวนรวม 4 ท่าน พร้อมด้วยนายปณต เกียรติก้อง หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ได้เข้าพบ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เพื่อหารือและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงใหม่กับประเทศและองค์กรต่างๆในภูมิภาคยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญจากภูมิภาคยุโรปมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของไทยและเทศบาลนครเชียงใหม่ ในประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดการน้ำเสียและขยะ สมาร์ท ซิตี้ เมืองและเขตสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยในการนี้ นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมให้การต้อนรับและร่วมการหารือดังกล่าวด้วย
   

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่