ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

จิตอาสา พัฒนาของแม่ข่า ตั้งแต่ ประตูน้ำท่าแพ ถึง สะพานมหิดล


29 มิถุนายน 2563 66
วันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2563 จิตอาสาพัฒนาของแม่ข่า ตั้งแต่ ประตูน้ำท่าแพ ถึง สะพานมหิดล มีจิตอาสาจาก ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ จิตอาสาจาก มทบ. 33 และ ร.7พัน 1ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการ กำจัดวัชพืช ในคลองแม่ข่า และ ริมคลองแม่ข่า กิจกรรม ดำเนินด้วยความเรียบร้อย
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่