ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ครัวชุมชนจิตอาสาวัดป่าพร้าวนอก มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ สภาสังคมสงเคราะห๋แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


22 พฤษภาคม 2563 167
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางเยาวเรศ บุญถม ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายพิศาล พันธุเสนีย์ รักษาการผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข ลงพี้นที่เยี่ยมครัวชุมชนจิตอาสาวัดป่าพร้าวนอก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ สภาสังคมสงเคราะห๋แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามโครงการ"น้ำพระทัยพระราชทาน"ครัวเชฟจิตอาสาฯ ภาคเหนือ และชมรม พ่อครัว-แม่ครัว เชียงใหม่ พร้อมมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและถุงมือ สำหรับใช้ในครัวชุมชนจิตอาสา ณ วัดป่าพร้าวนอก.

 

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่