ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจการ/กิจกรรมศูนย์การพันธุ์ทิพย์พลาซ่า


22 พฤษภาคม 2563 10
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และแพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจการ/กิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรน เพิ่มเติม (ระยะที่ 2)และให้คำแนะนำแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาเก็ต ศูนย์อาหาร และร้านค้าปลีก ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่

   
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่