ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ข้อแนะนำ 10 ประการ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้


05 พฤษภาคม 2563 1,038

โจรขึ้นบ้าน 10 ครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว!!!

แต่เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ท่านสามารถควบคุมให้เกิดเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุดด้วยการปฏิบัติตามข้อแนะนำ 10 ประการ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่

ป้องกันอัคคีภัยก่อนเกิดเหตุ คือความรับผิดชอบของท่าน บรรเทาอัคคีภัยเมื่อเกิดเหตุ คือความรับผิดชอบของเรา...ดับเพลิงนครเชียงใหม่

ประสบ หรือ พบเห็น เหตุเพลิงไหม้ โทร 199 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ติดต่อเรา   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่