ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ทน.เชียงใหม่ ร่วมกับ 15 ตลาดสด ปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน COVID-19


20 เมษายน 2563 517

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ 15 ตลาดสดในเขตเทศบาลฯ ปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน COVID-19 เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัย โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ให้ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายอาหาร ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาจำหน่ายอาหาร และปฏิบัติงานภายในตลาด

2. จัดให้มีสถานที่ล้างมือบริเวณทางเข้าตลาด พร้อมทั้งจัดหาสบู่ เจลล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ ไว้บริการอย่างเพียงพอ

3. จัดให้มีจุดคัดกรองผู้ปฏิบัติงาน ผู้จำหน่ายอาหาร และผู้มาใช้บริการในตลาด

เทศบาลนครเชียงใหม่ขอขอบคุณทุกตลาดสดที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น และขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายอาหาร และผู้มาใช้บริการในตลาด ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ จะช่วยให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน

ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลนครเชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่