ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

จัดระเบียบที่จุดมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ในการเว้นระยะห่างทางกายภาพเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


20 เมษายน 2563 659


เทศบาลนครเชียงใหม่อำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธา ในการบริจาคอาหาร สิ่งของจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตามแนวทาง ดังนี้

- ต้องสวมหน้ากากอนามัย
- มีจุดคัดกรอง
- ไม่ควรยืนชิดกัน รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
- ล้างมือให้สะอาดก่อนรับของ
- เมื่อรับของแล้วกลับทันที

เทศบาลนครเชียงใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้การบริจาคสิ่งของแก่ผู้ทีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย หากท่านต้องการสนับสนุนอาหารหรือสิ่งของให้กับชุมชน และต้องการให้เทศบาลอำนวยความสะดวก กรุณาติดต่อ 088-2671325, 089-9518557, 063-6619951 **เบอร์ติดต่อนี้ เฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่เท่านั้น

ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลนครเชียงใหม่
 
 
  

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่