ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563


25 มีนาคม 2563 27
รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2563
1) งานรักษาความสะอาดแขวง ดำเนินการดูดฝุ่น ฉีดล้างฝุ่นละอองผิวจราจร และรดน้ำต้นไม้ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสู่บรรยากาศ โดยดำเนินการบริเวณถนนสุเทพ, ถนนช้างคลาน, บริเวณสำนักงานแขวงเม็งราย, สวนสาธารณะป้อมหายยา, ถนนราชวงศ์, ทางเดินเลียบริมน้ำปิง และถนนเมืองสมุทร
2) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดรถบรรทุกฉีดพ่นน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น และเพิ่มประสิทธิภาพการดักจับฝุ่นละออง โดยดำเนินการในบริเวณพื้นที่รอบคูเมือง ช่วงเวลา 09.30 น. และ ช่วงเวลา 14.00 น. และบริเวณสะพานนวรัตน์
3) ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง ปฏิบัติงานพ่นน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น บริเวณคูเมือง ถนนมณีนพรัตน์, ภายในสถานีขนถ่ายขยะหายยา, ถนนด้านหน้าสถานี และบริเวณในสุสานหายยา
  
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   - ข้อมูลทั่วไป   - บุคลากร   - หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   - ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   - ประกาศราคากลาง   - ประกาศสมัครงาน   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - คู่มือประชาชนคลังความรู้/กฎหมาย   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่