ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 23 มีนาคม 2563


24 มีนาคม 2563 18
เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 23 มีนาคม 2563
- นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถโดยสารจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ที่สถานีขนส่งอาเขต 3
- นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่สถานีขนส่งอาเขต 3
- เจ้าหน้าที่ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสถานีขนส่งอาเขต 3 สถานีขนส่งช้างเผือก ในโอกาสนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบป้ายความรู้และคำแนะนำสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยให้กับสถานีขนส่งทั้ง 3 แห่ง
- แขวงศรีวิชัย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่วัดพวกแต้ม วัดศรีเกิด วัดทุงยู วัดอินทขิลสะดือเมือง วัดชัยพระเกียรติ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์
- แขวงนครพิงค์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่สำนักงานแขวงนครพิงค์ ถนนชัยภูมิ และ ถนนช้างม่อย
- แขวงเม็งราย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณวัดหมื่นสาร และวัดนันทาราม
- แขวงกาวิละ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่สำนักงานแขวงกาวิละ โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ และ สะพานลอยหลังโรงเรียนปริ้นส์ฯ
    
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   - ข้อมูลทั่วไป   - บุคลากร   - หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   - ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   - ประกาศราคากลาง   - ประกาศสมัครงาน   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - คู่มือประชาชนคลังความรู้/กฎหมาย   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่