ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื่นที่จังหวัดเชียงใหม่


23 มีนาคม 2563 21
#ตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื่นที่จังหวัดเชียงใหม่
---วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกฯ นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรี ฯ เจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สถานีรถไฟและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจคัดกรองและแจ้งให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดทำลงทะเบียนฐานข้อมูล เพื่อติดตามและเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 และสถานีรถไฟ
      
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   - ข้อมูลทั่วไป   - บุคลากร   - หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   - ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   - ประกาศราคากลาง   - ประกาศสมัครงาน   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   - ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - คู่มือประชาชนคลังความรู้/กฎหมาย   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่