ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > คลังความรู้ > บทความทางด้านกฏหมาย

หนังสือ กฏหมายและแนวคำวินิฉัยของศาลปกครองที่น่าสนใจ


17 มีนาคม 2563 518
ศาลปกครองเชียงใหม่ได้จัดทำ หนังสือวิชาการ กฎหมาย และแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่น่าสนใจ ซึ่งได้รวบรวมไว้ในรูปแบบ QR Code รวมถึงแนะนำ Website และ Facebook ของศาลปกครองเชียงใหม่ เพื่อง่ายต่อการติดต่อสื่อสารและการค้นหาข้อมูลทางด้านกฎหมายปกครอง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้สนใจ
 
ที่มา http://www.admincourt.go.th/admincourt/cmi/#!&page=content&menuid=36
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่