ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองโอมุระ และเมืองเชียงใหม่ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ


12 กุมภาพันธ์ 2563 41
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคาร 5 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 
นายฮิโรชิ มัตซึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และนายฮิโรชิ โซโนดะ นายกเทศมนตรีเมืองโอมุระ จังหวัดนากาซากิ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเมืองโอมุระ และผู้แทนจากองค์กรเพื่อความร่วมมือแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA ) จำนวนรวม 10 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองโอมุระ และเมืองเชียงใหม่ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนโดย JICA ในประเด็นอันเกี่ยวกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย .
  
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่