ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสนัขบ้า


13 มกราคม 2563 162
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รองปลัดเทศบาลและประชาชนเข้าร่วมงาน ซึ่งจัดโดยงานสัตวแพทย์ ฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ภายในงานมีเวทีการเสวนา #การเลี้ยงสัตว์และโรคพิษสุนัขบ้า จากตัวแทนจากหน่วยต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเป็นโรคติดเชื้อของระบบส่วนกลางที่มีเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด สามารถติดต่อมาสู่มนุษย์ สัตว์นำโรคทีสำคัญคือสุนัขและแมว ติดต่อจากสัตว์ป่วยสู่คนผ่านการกัด ข่วนหรือเลียบริเวณบาดแผล
--เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆขึ้น ทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรคพิษสุนัขบ้า การสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว การประชาสัมพันธ์ การทำหมัน ตลอดจนจัดตั้งศูนย์บริการสัตว์เลี้ยงฯ เพื่อรณรงค์และเพื่อประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยง.
 
 
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่