ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ขยายเวลาการรับแสดงตนผู้สูงอายุและผู้พิการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 30 พฤศจิกายน 2562


21 ตุลาคม 2562 284
#ขยายเวลาการแสดงตนการมีชีวิตของผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2562 สามารถสอบรายละเอียดที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงใหม่ 053 -259175  ในวันเวลาราชการ

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   - ข้อมูลทั่วไป   - บุคลากร   - หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   - ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   - ประกาศราคากลาง   - ประกาศสมัครงาน   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่