ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า


14 สิงหาคม 2562 313
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการจิตอาสา พัฒนาลำน้ำลำคลอง เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพลเรือน กำลังพลทหาร ตำรวจ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยดำเนินการพัฒนาคลองแม่ข่า เป็นระยะความยาวกว่า 500 เมตร ณ คลองแม่ข่า บริเวณภายในหมู่บ้านเอื้ออาธร (ป่าตัน) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ณ คลองแม่ข่า บริเวณชุมชนเอื้ออาทร (ป่าตัน) และชุมชนบ้านท่อ ซึ่งเป็นลำน้ำที่ไหลผ่านจากพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เข้าสู่พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ทางด้านทิศเหนือ เป็นพื้นที่รับน้ำต้นทุน สำหรับใช้หล่อเลี้ยงวิถีชุมชนเมืองเชียงใหม่ และชุมชนต่างๆทางทิศใต้ของตัวเมือง จึงเป็นจุดสำคัญต่อการบริหารจัดการคุณภาพน้ำของคลองแม่ข่าตลอดสาย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และในอนาคต

  
   
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่