ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

สาธารณสุขร่วมทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


14 สิงหาคม 2562 290
เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรม สาธารณสุขร่วมทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธารณสุขร่วมทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาลฯ และประชาชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วยการจัดบูธให้ความรู้ด้านสุขภาพ การแจกผงล้างผัก กาวดักหนูและแมลงสาบ สาธิตการทำหมอนหลอดเพื่อสุขภาพ การทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข/แมว การปล่อยขบวนเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และขบวนรณรงค์โรคไข้เลือดออก เป็นต้น ณ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์เลี้ยงเทศบาลนครเชียงใหม ถนนเชียงใหม่ -ลำพูน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.


 
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่