ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

อบรมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน


08 สิงหาคม 2562 156

อบรมคณะทำงานแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ เลขานุการนายกฯ เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะทำงานแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ อำเภอเมือง


  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลบริการ   + ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - หนังสือสั่งการ/กฎหมาย/ระเบียบ   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่