ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เจดีย์ขาวเกมส์


30 กรกฎาคม 2562 152
ส่งเสริมด้านกีฬาจัดแข่งขันกรีฑานักเรียนสังกัดเทศบาลฯ #เจดีย์ขาวเกมส์
--เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านกีฬาแก่เด็กนักเรียน รวมทั้งคัดสรรนักกีฬา ในการเป็นตัวแทนของเทศบาลฯเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ ต่อไป โดยมีที่ปรึกษานายกฯ ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บุคลากรสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่.

  
  
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   - ข้อมูลทั่วไป   - บุคลากร   - หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   - ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   - ประกาศราคากลาง   - ประกาศสมัครงาน   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่