ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

#ประเมินโรงแรมน่าอยู่ #น่าพัก


11 กรกฎาคม 2562 135

#ประเมินโรงแรมน่าอยู่ #น่าพัก
***วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ฝ่ายบริการสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขฯ และคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานโรงแรมน่าอยู่ น่าพัก เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการ ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมน่าอยู่ น่าพัก กรมอนามัย ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส และตรวจควบคุมแนะนำตามเทศบัญญัติฯ ณ โรงแรมลานนาพาเลซและโรงแรมเชียงใหม่เกต #สำนักการสาธารณสุขฯ

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   - ข้อมูลทั่วไป   - บุคลากร   - หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   - ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   - ประกาศราคากลาง   - ประกาศสมัครงาน   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่