ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

#พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง และการอบรมครูอนามัยโรงเรียน


09 กรกฎาคม 2562 124
#พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง และการอบรมครูอนามัยโรงเรียน
เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2562 นายอัศนีี บุรณุปกรณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีการอบรมครูอนามัยโรงเรียนและพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นกลยุทธหนึ่งในการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่เด็กกลุ่มวัยเรียนและเยาวชน โดยมีโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางของการพัฒนาสุขภาพอนามัย ภายใต้ความตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการพัฒนา อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ นอกจากนั้นยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จำนวน 5 แห่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เชิดชูเกียรติโรงเรียน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   - ข้อมูลทั่วไป   - บุคลากร   - หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   - ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   - ประกาศราคากลาง   - ประกาศสมัครงาน   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่