ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

#ตรวจสารเคมี #เฝ้าระวังการปนเปื้อน #แผงจำหน่ายผัก


09 กรกฎาคม 2562 104

#ตรวจสารเคมี #เฝ้าระวังการปนเปื้อน #แผงจำหน่ายผัก
✔วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 งานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ฝ่ายบริการสาธารณสุข ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างผัก เพื่อตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมียาฆ่าแมลงตกค้าง ในแผงจำหน่ายผักปลอดภัย เพื่อควบคุม รักษามาตรฐานความปลอดภ้ย ให้ประชาชนได้เลือกซื้อและเลือกบริโภคผักที่ปลอดภัย จากแผงจำหน่ายผักที่มีป้ายรับรองผักปลอดภัย เทศบาลนครเชียงใหม่

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   - ข้อมูลทั่วไป   - บุคลากร   - หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   - ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   - ประกาศราคากลาง   - ประกาศสมัครงาน   - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่