ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม We're All One จัดระเบียบสายสื่อสาร สร้างภูมิทัศน์สวยงามให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย


31 มีนาคม 2567 21
 
วันที่ 30 มีนาคม 2567 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์ บุญตระกูลพูนทวี เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม We're All One จัดระเบียบสายสื่อสาร โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ของ nt จาก 13 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์บริการ nt เชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ nt ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อลดจำนวนสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานบนเสาไฟฟ้า ลดปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสายสื่อสาร อีกทั้งยังจัดระเบียบภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามและมีความปลอดภัย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดระเบียบและปรับปรุงสายสื่อสาร ในพื้นที่ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ถนนช้างคลาน สี่แยกแสงตะวัน ไปจนถึงสามแยกคลังเบียร์ช้าง ระยะทางรวมสองฝั่งถนน 3.8 กิโลเมตร จำนวนเสาไฟฟ้า 160 ต้น ซึ่งการจัดกิจกรรม We're All One เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของ nt ในการร่วมพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้สวยงาม ปลอดภัย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอีกด้วย
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่