ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ผลการประกวด Mister China Town Chiang Mai 2024 ในงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567


11 กุมภาพันธ์ 2567 40
 
 
 
 
ผลการประกวด Mister China Town Chiang Mai 2024
ในงานเทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567
 
♦ รางวัลชนะเลิศ
นายราชัน​ รุ่งไพรพนา​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 ♦รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
นายแจ็กกี้ ฟินเนอร์แรน โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา (ABS)
 
♦รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
นายณัฐพงษ์​ ประพฤติ​ Plub Makeup
 
 ♦รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
นายธนกร รัตนสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
 ♦รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 
นายชาติชาย​ จันทราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
เทศบาลนครเชียงใหม่ขอขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่