ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานการเปิดอาคารมัสยิดช้างเผือก ครั้งที่ 1/2566


20 พฤศจิกายน 2566 166
 
 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเตรียมงานการเปิดอาคารมัสยิดช้างเผือก ครั้งที่ 1/2566 เพื่อประชุมชี้แจงและมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดมัสยิดช้างเผือกอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 21 มกราคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานในการเปิดอาคารมัสยิดดังกล่าว
 
โดยในการประชุมดังกล่าวมี นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ มุสตอฟา หะซัน อิหม่ามมัสยิดช้างเผือก นายกันต์กวี อินทธิรา นายศักดิ์พล ยอดบางเตย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงนครพิงค์ นายเอกชัย ท้าวคำมา หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 มัสยิดช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#มัสยิดช้างเผือก
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่