ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

กำหนดการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2566


20 พฤศจิกายน 2566 153
กำหนดการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2566
A schedule of Chiang Mai Yeepeng Festival 2023 in Thai, English and Chinese. Organized by Chiang Mai Municipality.
ร่วมสัมผัสบรรยากาศความงดงาม สืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่
"ค่ำคืนแห่งสายนที วิถีแห่งวัฒนธรรม"  ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2566


 
 
 

จัดโดย เทศบาลนครเชียงใหม่ 
ภายในงานพบกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม การประกวด และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นมากมาย
ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน สู่ มหานครแห่งความสุข  แล้วปะกั๋นตี้เจียงใหม่เน้อเจ้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
โทร. 053-259172
Facebook : ยี่เป็งเชียงใหม่ YeePeng Festival


#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#ยี่เป็งเชียงใหม่
#YeePengChiangMai
#เชียงใหม่นครแห่งความสุข
#ค่ำคืนแห่งสายนทีวิถีแห่งวัฒนธรรม

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่