ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ปลัดเทศบาลร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีอันดีงาม


19 พฤศจิกายน 2566 48
 
 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางสาวสุทารัตน์ สุดเขต นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาล และ นางสาวดารารัตน์ พงศ์รัตนามาน ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ณ บริเวณด้านหน้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
สำหรับกิจกรรมการทำบุญตักบาตรดังกล่าว เทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 07.00 น. เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ โดยดำเนินกิจกรรมบริเวณถนนด้านหน้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ไปจนถึง สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ จึงขอเชิญทุกท่านที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันอาทิตย์ถัดไป

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 โทร 0 5323 3178

#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#ทําบุญตักบาตร
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่