ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมงาน “เทศกาลเชียงใหม่คเณศจาตุรถี” เพื่อบูชาองค์พระพิฆเนศ เสริมสิริมงคลและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่


19 กันยายน 2566 16
วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมเทศกาลเชียงใหม่คเณศจาตุรถี” ปี 2566  เพื่อบูชาองค์พระพิฆเนศ เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
 
โดยมี นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสิทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี  กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ คฑา ชินบัญชร นายมนตรี สิงห์สกุล ประธานชมรมเชียงใหม่คเณศจาตุรถี   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล แขวงเม็งราย ศรัทธาประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ข่วงอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
งาน “เทศกาลเชียงใหม่คเณศจาตุรถี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-28 กันยายน 2566 ที่ ข่วงอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ เพื่อบูชาองค์พระพิฆเนศ เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว 

#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangmaiMunicipality
#วัดศรีสุพรรณ
#เทศกาลเชียงใหม่คเณศจาตุรถี
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่