ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชาชนชาวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีอันดีงาม


17 กันยายน 2566 117


วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ณ บริเวณด้านหน้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
สำหรับกิจกรรมการทำบุญตักบาตรดังกล่าว เทศบาลนครเชียงใหม่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ โดยดำเนินกิจกรรมบริเวณถนนด้านหน้าวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ไปจนถึง สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ จึงขอเชิญทุกท่านที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันอาทิตย์ถัดไป

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่