ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพระ ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา


14 กันยายน 2566 95
วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวสุทารัตน์ สุดเขต เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันพระ ตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม และครอบครัวของผู้เข้าร่วม รวมถึง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร และผู้มีคุณูปการแก่เทศบาลนครเชียงใหม่ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว โดยกิจกรรมดังกล่าวมีบุคลากรของเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วม ณ ห้องพระพรหม สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
 
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ในครั้งถัดไป คือ วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องพระพรหม ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   - แผนพัฒนาการศึกษา   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่