ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566


07 มิถุนายน 2566 93
ขอเขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมงานพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 พร้อมกันทั้ง 10 จุด โดยจุดพลุขึ้นที่บริเวณกลางเวียง เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ประกอบพิธีขึ้นพร้อมกันทั้งหมด

กำหนดการ

เวลา 7.00 น. ทำพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่
เวลา 9.39 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเมือง
เวลา 10.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา 11.00 น. ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์
เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี

สำหรับสถานที่ประกอบพิธีทั้ง 10 จุด ได้แก่
1. หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ (อนุสาวรีย์สามกษัตริย์)               
2. หน่วยพิธีประตูท่าแพ 
3. หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่
4. หน่วยพิธีประตูแสนปุง 
5. หน่วยพิธีประตูสวนดอก 
6. หน่วยพิธีประตูช้างเผือก
7. หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง 
8. หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน 
9. หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ 
10. หน่วยพิธีแจ่งกะต๊ำ

และขออภัยในความไม่สะดวกด้านการจราจรในบริเวณเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ มา ณ ที่นี้

#ChiangMaiMunicipality
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ทำบุญเมือง
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่