ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำบุญเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2566 ในรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ สถานีโทรทัศน์ NBT


07 มิถุนายน 2566 42


วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ในรายการ เช้านี้ที่ภาคเหนือ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT)  โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีทำบุญเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 และขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม ได้จัดพิธีขึ้นพร้อมกันทั้ง 10 จุด โดยจุดพลุขึ้นที่บริเวณกลางเวียง เพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้ประกอบพิธีขึ้นพร้อมกันทั้งหมด
เวลา 7.00 น. ทำพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่
เวลา 9.39 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาเมือง
เวลา 10.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา
เวลา 11.00 น. ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์
เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี
สำหรับสถานที่ประกอบพิธีทั้ง 10 จุด ได้แก่
1. หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ (อนุสาวรีย์สามกษัตริย์)
2. หน่วยพิธีประตูท่าแพ
3. หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่
4. หน่วยพิธีประตูแสนปุง
5. หน่วยพิธีประตูสวนดอก
6. หน่วยพิธีประตูช้างเผือก
7. หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง
8. หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน
9. หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ
10. หน่วยพิธีแจ่งกะต๊ำ
#ChiangMaiMunicipality
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ทำบุญเมือง

 
 

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่