ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนแขวงเม็งราย ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566


25 พฤษภาคม 2566 46
วันที่ 25 พฤษภาคม 256บช6 เวลา 10.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมผู้นำชุมชนในพื้นที่แขวงเม็งราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อรับทราบปัญหาของชุมชน ตามกรอบการบริหารเชิงรุก เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง โดยมี นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นายประยูร วรรณราช หัวหน้าแขวงเม็งราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย ประธานชุมชนในพื้นที่แขวงเม็งราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานแขวงเม็งราย
#เทศบาลนครเชียงใหม่ 
#ChiangMaiMunicipality 
#แขวงเม็งราย
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
เอกสาร/รายงาน   - แผนพัฒนาท้องถิ่น   - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   - รายงานการติดตามประเมินผล   + งานกิจการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่   - รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)   - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ(ITA)   - รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯและประชาคมท้องถิ่น   + รายงาน/เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ   + การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) 2023
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่   - TIA จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง   + ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   - รายงานผลข้อร้องเรียน   + ฐานข้อมูลตลาด   - คู่มือประชาชน   - คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่