ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนแขวงเม็งราย ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566


25 พฤษภาคม 2566 11
วันที่ 25 พฤษภาคม 256บช6 เวลา 10.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมผู้นำชุมชนในพื้นที่แขวงเม็งราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เพื่อรับทราบปัญหาของชุมชน ตามกรอบการบริหารเชิงรุก เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนได้ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง โดยมี นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นายประยูร วรรณราช หัวหน้าแขวงเม็งราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ แขวงเม็งราย ประธานชุมชนในพื้นที่แขวงเม็งราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักงานแขวงเม็งราย
#เทศบาลนครเชียงใหม่ 
#ChiangMaiMunicipality 
#แขวงเม็งราย
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่