ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 เบื้องต้น รอบแรก


27 มีนาคม 2566 12
 

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่     เข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 เบื้องต้น รอบแรก ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมตอบข้อซักถามกับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมบัวระวง สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดส่งโครงการนวัตกรรม คลองสวย น้ำใส “แม่ข่า” สายน้ำแห่งชีวิต สร้างเศรษฐกิจ สร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน เข้าร่วมประกวดรางวัลบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทโดดเด่น
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่