ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่


27 มีนาคม 2566 25

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตลาดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการตลาด และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมในตลาด ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงนำโรคและเกิดการปนเปื้อนของอาหาร โดยมี นางสาวดารารัตน์ พงศ์รัตนามาน ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม นายพิศาล พันธุ์เสนีย์ ผู้อำนวยการส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนผู้ประกอบการตลาด เข้าร่วมอบรมโครงการนี้ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangmaiMunicipality
#การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
#สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่