ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)


27 มีนาคม 2566 23


วันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้บริหารเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 250 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม โดยมี นายไพฑูล ปั้นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวดาริกา เตชะวัง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ นางสาวณภัชภา กองไชย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว  ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเขียงใหม่

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566 ให้แก่บุคลากรทางด้านการศึกษาของเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน และการพัฒนาผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รวมทั้งอภิปรายสรุปแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และมี นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และนายเทพสุริยา สะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว

#เทศบาลนครเชียงใหม่ 
#ChiangMaiMunicipality 
#สำนักการศึกษา
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่