ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

11 ปี ยอสวยไหว้สา พระญามังราย


25 มีนาคม 2566 84

เนื่องจากวันที่ 12 เมษายน ของทุกๆ ปี เป็นวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ เชิญร่วมงาน ”ยอสวยไหว้สา พระญามังรายปีที่ 11” ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อระลึกถึงองค์บูรพกษัตริย์ที่ร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ในอดีต ซึ่งในปีนี้เชียงใหม่มีอายุ 727 ปี และยังเป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามแบบดั้งเดิมของชาวเชียงใหม่ ร่วมชมขบวนอันเชิญเครื่องสักการะ รวมถึงศิลปะการแสดงต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบูรพกษัตริย์ผู้ร่วมกันสร้างบ้านแปงเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ของเรา

เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และสามารถนำสวยดอก (กรวยดอกไม้) มาร่วมวางเพื่อเป็นการสักการะบูชาแด่องค์บูรพกษัตริย์ครับ

#ChiangmaiMunicipality
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ยอสวยไหว้สาพระญามังราย
#เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่
#สงกรานต์เชียงใหม่
#ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#SongKranChiangMai
#ChiangMaiWaterFestival 

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่