ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่และสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมขัง สิ่งกีดขวางจราจรจากเหตุวาตภัย และป้ายโฆษณาล้ม ในบางพื้นที


18 มีนาคม 2566 28

นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ดูแลการทำงานของพนักงานและรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมขัง สิ่งกีดขวางจราจรจากเหตุวาตภัย และป้ายโฆษณาล้ม ในบางพื้นที่

ต้องการขอรับความช่วยเหลือ โปรดแจ้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่
โทร. 053-259199

หรือ ที่สำนักงานแขวงทั้ง 4 แขวง
1. สำนักงานแขวงนครพิงค์
ตั้งอยู่ ณ ถนนวังสิงห์คำ (สำนักงานการประปาเก่า) รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างม่อยทั้งหมด ต.ป่าตันทั้งหมด ต.ศรีภูมิบางส่วน และ ต.ช้างเผือกบางส่วน
โทร. 053-259036
2. สำนักงานแขวงศรีวิชัย
ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนช้างเผือก ซ.4 ต. ศรีภูมิ รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างเผือก บางส่วน ต.สุเทพบางส่วน ต.พระสิงห์บางส่วน ต.ศรีภูมิบางส่วน และ ต.ช้างเผือกบางส่วน  โทร. 053-259189
3. สำนักงานแขวงกาวิละ
ตั้งอยู่ที่ 171 ถนนท่าสะต๋อย ต.วัดเกตุ รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ฟ้าฮ่ามบางส่วน ต.หนองหอยบางส่วน ต.หนองป่าครั่งบางส่วน ต.ท่าศาลาบางส่วน และ ต.วัดเกตทั้งหมด
โทร.053-140380 และ 053-259556
4. สำนักงานแขวงเม็งราย
ตั้งอยู่ที่ 64 ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ต.ช้างคลานทั้งหมด ต. ป่าแดดทั้งหมด ต.หายยาทั้งหมด และ ต.พระสิงห์บางส่วน
โทร. 053-273708 โทรสาร 053-449062
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่