ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่จัดหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในพื้นที่แขวงนครพิงค์และแขวงศรีวิชัย


18 มีนาคม 2566 9
วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ และ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพพื้นที่แขวงนครพิงค์และแขวงศรีวิชัย ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุก ประจำปี 2566 และในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 213 คน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล แขวงนครพิงค์และแขวงศรีวิชัย ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่จุดให้บริการตรวจสุขภาพดังกล่าว ณ วัดบ้านท่อ และ ลานจอดรถจุดบริการประชาชนแขวงศรีวิชัย
    </div>

   </div>
   <div class=
 • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่