ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไช


17 มีนาคม 2566 17

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนรวมถึงบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายสุนทร ยามศิริ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายมนต์ชัย พงศ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นายไพฑูล ปั้นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาวดาริกา เตชะวัง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangmaiMunicipality
#โรงเรียนเทศบาลชุมชนวัดศรีดอนไชย
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่