ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมไม้ดอก - ไม้ประดับ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566


31 มกราคม 2566 33

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมไม้ดอก - ไม้ประดับ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 โดยในปีนี้กำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด เพื่อมอบหมายหน้าที่ให้แก่ทุกส่วนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก   ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่46
#FlowerWonderlust
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่