ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประชุมหารือแนวทางในการจัดบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


31 มกราคม 2566 19
วันที่ 31 มกราคม 2566 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ประชุมหารือแนวทางในการจัดบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง โดยมี ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือ และมี นางนัชชา บูรณุปกรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีฯ นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล นายพลากร ภาคภูมิ หัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาล สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ณ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#MEDCMU
#Telemedicine
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่