ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเต้นแอโรบิคชุมชนนันทาราม เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่


31 มกราคม 2566 21
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 17.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาววรพรรณ สุวรรณธนาทิพย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเต้นแอโรบิค สร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายของชุมชนนันทาราม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีขึ้นวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.30 -18.30 น.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดภาวะเสี่ยงจากการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคอัลไซเมอร์ โรคข้อเข่าเสื่อม โดยมีประธานชุมชน และชาวชุมชนนันทารามและชุมชนใกล้เคียง ร่วมออกกำลังกาย ณ วัดนันทาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่