ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการจัดกิจกรรม”ชุมชน ชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหารนครเชียงใหม่”


30 มกราคม 2566 21
วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการจัดกิจกรรม ”ชุมชน ชุมใจ : เทศกาลศิลปะ งานฝีมือ และอาหารนครเชียงใหม่” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงใหม่โดยมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2566 โดยมี นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล นายวีรวิชญ์ ธีรสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางนัชชา บูรณุปกรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมตรวจพื้นที่
ณ ศูนย์มรดกเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมต่อบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ถึงลานด้านหน้าหอพื้นถิ่นล้านนา
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangmaiMunicipality
#ชุมชนชุมใจ
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่