ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม และการบริการเป็นเลิศของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลนครเชียงใหม่


30 มกราคม 2566 57

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม และการบริการเป็นเลิศของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลนครเชียงใหม่“ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อวัตถุประสงค์การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม มีความร่วมแรงร่วมใจกันในการปฎิบัติหน้าที่ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีม และรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยมี นางสุทารัตน์ อรุณบรรเจิดกุล นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาล นางบุษบา สหกิจวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักคลัง นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangmaiMunicipality
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่