ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่และผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต


25 มกราคม 2566 7

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล และ นางภครัช จักขุเรือง ผู้จัดการสถานธนานุบาลนครเชียงใหม่ 1 ให้การต้อนรับ นายเฉลิมพล เกิดวินิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต และคณะ ซึ่งมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานธนานุบาลของเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 ณ สถานธนานุบาลนครเชียงใหม่ 1 ถนนท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangmaiMunicipality
#เทศบาลตำบลศรีสุนทร

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่