ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่ตรวจประเมินตลาดประตูเชียงใหม่ตามมาตรฐานกรมอนามัย


25 มกราคม 2566 11

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวดารารัตน์ พงศ์รัตนามาน ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการตรวจประเมินตลาดสดฯ จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ปศุสัตว์อำเภอเมือง ประมงอำเภอเมือง ประธานชมรมตลาดสดน่าซื้อจังหวัดเชียงใหม่ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมดำเนินการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการตลาด ให้ได้รับการประเมิน เพื่อพัฒนานำไปสู่การยกระดับมาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” และ “ตลาดนัด น่าซื้อ” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ตลาดประตูเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#ตลาดประตูเชียงใหม่
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่