ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

แบกกล้อง ท่องเมือง EP.7 “ชมวัดงามในเมืองเชียงใหม่…วัดป่าเป้า”


30 พฤศจิกายน 2565 12
...เชียงใหม่....เมืองโบราณที่มีอายุ 700 กว่าปี มีสถานที่ท่องเที่ยวงดงามมากมายทั้งธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและความ      หลากหลายทางเชื้อชาติ หนึ่งในนั้นคือวัดวาอารามต่างๆที่รายล้อมนครโบราณแห่งนี้ไว้ วันนี้เทศบาลนครเชียงใหม่จะพามาชมวัดโบราณในเขตเทศบาลของเราครับ นั่นคือ “วัดป่าเป้า”
•วัดป่าเป้าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2429 โดยเมื่อ พ.ศ. 2426 หม่อมบัวไหล (แม่นางไหล) พระสนมเชื้อสายไทใหญ่ในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ได้นำชาวไทใหญ่พัฒนาพื้นที่คุ้มเก่า ซึ่งเป็นวังเก่าของพระเจ้ากือนาธรรมิกราช ตั้งเป็นวัด และเมื่อ พ.ศ. 2432 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ ได้เป็นองค์ประธานสร้างเจดีย์และวิหารไม้ ศิลปะแบบไทใหญ่ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2449
•ภายในวัดป่าเป้ามีพระธาตุที่มีลักษณะแบบไทใหญ่และพิพิธภัณฑ์ชาวเงี้ยว วัดเป็นที่ร่ำลือกันมากกับประเพณีงานปอยส่างลองที่เริ่มจัดเมื่อ พ.ศ.2537 เป็นงานประเพณีปีใหม่ของชาวไทใหญ่ ช่วง26–27พฤษภาคมของทุกปี โดยภายในงานจะมีการจำลองวัฒนธรรมไทใหญ่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแต่งกาย การฟ้อนดาบ ฟ้อนโต ฟ้อนกิ่งกะหล่า การสาธิตการทำอาหาร เป็นต้น และยังมีโรงเรียนสอนภาษาไทใหญ่ให้แก่เด็ก ๆ ในละแวกนั้นอีกด้วย
•ภายในวัดนี้ ทุกท่านจะได้สัมผัสความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมอันงดงาม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง งานปูนปั้นต่างๆ ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ด้วยแรงศรัทธาของชาวไทใหญ่ที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่ส่งมาจนถึงปัจจุบันนี้
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่