ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2565


30 พฤศจิกายน 2565 35
นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “รณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2565” เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหา และสร้างความเข้าใจที่ดีให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้จักการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทภายใต้การเปลี่ยนเเปลงของสังคมในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว โดยมี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ นางสาวดารารัตน์ พงศ์รัตนามาน ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายชาย ถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข นางสาวอุมาทิพย์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangmaiMunicipality
#วันเอดส์โลก
#WorldAIDSDay
#สำนักสาธารณสุข

 

Gallery

  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่