ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Gift Fair ครั้งที่ 31


29 พฤศจิกายน 2565 32
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Gift Fair ครั้งที่ 31 จัดโดย สภาอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บางกิจการต้องปิดตัวลง ในขณะเดียวกันก็มีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้น ภายใต้วิกฤตโรคระบาดนี้ผู้ประกอบการได้มีการปรับตัวหันมาผลิตสินค้าจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นโอกาสที่ทุกธุรกิจสามารถดำเนินการได้ เมื่อสถาการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายสภาอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จึงได้จัดงานหัตกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 31 ขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME ให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีกครั้ง ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangMaiMunicipality
#ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่